Tervetuloa Schetelig Oy:n Mediapankkiin

Lataamalla materiaalia kuvapankista käyttäjä hyväksyy alla mainitut ehdot sellaisenaan.


KUVAPANKIN KÄYTTÖEHDOT


Tässä kuvapankissa tarjottujen kuvien ja liikemerkkien käyttö on sallittua ainoastaan Schetelig Oy:n tuotteiden yhteydessä viestinnällisiin tarkoituksiin lakien, muiden säännösten ja hyvien tapojen mukaisesti. Kuvien ja liikemerkkien muokkaaminen on kielletty mutta kuvia voidaan käyttää osana suurempaa kokonaisuutta tai rajata käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla. Kuvien käytön yhteydessä on aina mainittava kuvaajan tiedot mikäli kuvaaja on kuvan yhteydessä mainittu.


Kuvapankin käyttäjä on vastuussa lataamansa kuvamateriaalin käytöstä. Materiaalia ei saa käyttää muihin kaupallisiin tarkoituksiin ilman lupaa. Kuvapankin julkaisijalla on kaikki oikeudet kuvapankin materiaaliin ja myös oikeus milloin tahansa muuttaa kuvapankkia, sen ehtoja ja sisältöä sekä sisällön saatavuutta.


Teknisissä ongelmatapauksissa ota yhteys Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen Asiakastukeen: helpdesk. Muissa kysymyksissä ole yhteydessä Schetelig Oy:n viestintään.


Welcome to the Schetelig's Mediabank

By downloading materials from the image bank, the user accepts the following terms of use.


TERMS OF USE FOR THE IMAGE BANK


The use of the images and logos available in this image bank is allowed only in conjunction with the products of Schetelig Group for communication purposes, in accordance with law, regulations and common decency. The images and logos may not be edited, but they may be used as a part of a larger entity or cropped in a way that fits the purpose of use. When the images are used, the name of the photographer must always be mentioned if the photographer is named in the image information.


The user of the image bank is responsible for the use of the materials he/she has downloaded. The materials may not be used for other commercial purposes without permission. The publisher of the image bank retains all rights to the materials in the image bank as well as the right to change the image bank, its terms of use, its contents and the availability of its contents at any time.


If you encounter technical problems, please contact the Koivuniemi Customer Care: helpdesk. For any other issues, please contact the communications department of Schetelig Oy.