Ajankohtaista

Takaisin

Nimitysuutisia / Utnämningsnyheter

Reeta Rouhiainen on nimitetty 20.1.2020 lähtien Schetelig Oy:n hankintapäälliköksi. Reetan vastuualueeseen kuuluvat Ammattiviljely- ja Viheralueliiketoimintojen hankinnat yhdessä muun tiimin kanssa. Reetalla on monipuolista kokemusta ja osaamista alalta sekä kansainvälisiä suhteita toimittajiin. Reeta tulee toimimaan myös asiantuntijatehtävissä yhdessä ammattiviljelymyyntitiimimme kanssa.

På svenska:

Reeta Rouhiainen har fr.o.m 20.1.2020 utnämnts till inköpschef för Schetelig Oy. Till Reetas ansvarsområden hör inköp för både Yrkesodlings- och Grönområdessektorn tillsammans med övriga teamet. Reeta har en mångsidig erfarenhet och kunnande inom trädgårdssektorn, samt kontakter till internationella leverantörer. Reeta kommer även att ha expertuppgifter tillsammans med vårt Yrkesodlingsteam.

 

Markku Saraste on nimitetty Schetelig Oy:n Ammattiviljely-liiketoiminta-alueen myyntipäälliköksi 1.2.2020 alkaen. Markku on toiminut jo yli 20 vuotta Scheteligin ammattiviljelymyyjänä. Myyntipäällikkötehtäviensä lisäksi Markku vastaa edelleen Ammattiviljely-asiakkuuksistaan. 

På svenska:

Markku Saraste har fr.o.m. 1.2.2020 utnämnts till försäljningschef för Yrkesodlingssektorn. Markku har redan i över 20 år fungerat som försäljningsrepresentant inom yrkesodlingen. Vid sidan av försäljningschefs uppgifterna, ansvarar Markku även för sina egna Yrkesodlingskunder.


Scheteligin YouTube-kanava