Maanparannusaineet

Maanparannusaineita käytetään parantamaan maan kasvuolosuhteita. Maanparannusaineilla voidaan parantaa kasvualustan vesi-, ilma- ja ravinnetaloutta.