Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://schetelig.com.

Tietosuojalaki (1050/2018)
Laatimispäivä 18.01.2021

Käyttämällä verkkosivustomme palveluita hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän alla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin nimi

Schetelig-konsernin asiakasrekisteri

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Schetelig Oy
Y-tunnus: 0113769-0
Tiilitie 14, 01720 Vantaa

Oy Ansari-Yhtymä
Y-tunnus: 0162601-3
Ansaritie 35, 54510 Uro

Re­kis­te­ri­asioi­ta hoitavat henkilöt

Schetelig Oy
Paula Palmunen
Puhelin: 040-55 18 534
Sähköposti: paula.palmunen@schetelig.com

Oy Ansari-Yhtymä
Tuija Ruokolainen
Puhelin: 040-72 04 991
Sähköposti: tuija.ruokolainen@schetelig.com

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Schetelig-konserni
Talousjohtaja Jarmo Westervik
Puhelin: 09-852 061
Sähköposti: jarmo.westervik@schetelig.com

Asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

 • Yritystiedot
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja aikavyöhyke
  • Kieli
  • Puhelinnumero, faksi, sähköpostiosoite
 • Myynti-/ostotiedot

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde Schetelig-konserniin. Luonnollisten henkilöiden henkilötietoja emme kerää. Harjoitamme liiketoimintaa B-2-B, jolloin vastapuolena on oikeushenkilö, johon GDPR ei sovelleta.

Yritystietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseksi asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta. Schetelig-konsernilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia yritystietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten lainsäädännön mukaisesti.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.schetelig.com -palvelua.

Tietojen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Asiakastietoja ei myydä kenellekään, eikä niitä luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Schetelig-konsernin työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tar­kas­tusoi­keus

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkastuspyynnöt yritystiedoista voi jättää Schetelig-konsernin asiakaspalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisiä tietoja korjattavaksi.

Muut yri­tys­tie­to­jen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä yritystään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmisto tallentaa muun muassa tietoa siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet selaimestasi. Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöttä.