Ajankohtaista

Takaisin

Nimitysuutisia / Utnämningsnyheter

Johan Höysti on nimitetty Schetelig Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2017 lähtien.
Johan on toiminut aiemmin Scheteligin myyntijohtajana ja seuraa uudessa tehtävässään Pasi Hakkaraista,
joka jatkaa edelleen Oy Ansari-Yhtymän toimitusjohtajana sekä SCH-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana.

Peter Söderback on nimitetty Schetelig Oy:n aluejohtajaksi, vastuualueenaan erityisesti Närpiö ja vihannessektori
koko maassa. Peter on toiminut aiemmin Scheteligin Ammattiviljely-liiketoiminta-alueen myyntipäällikkönä.

Anselmi Hakkarainen on nimitetty Schetelig Oy:n Ammattiviljely-liiketoiminta-alueen myyntipäälliköksi
1.9.2017 lähtien. Myyntipäällikkötehtäviensä lisäksi Anselmi vastaa edelleen Ammattiviljely-, Viheralue- ja Koti&Puutarha -asiakkuuksistaan.

Sami Kajeniemi (ent. Nieminen) on nimitetty Schetelig Oy:n Viheralue-liiketoiminta-alueen myyntipäälliköksi 1.9.2017 lähtien. Sami on toiminut aiemmin Scheteligin viheraluetuotteiden ja tekniikan myyjänä.
Myyntipäällikkötehtäviensä lisäksi Sami vastaa edelleen Viheralue-asiakkuuksistaan.

Mikael Norrteir on nimitetty 2.10.2017 lähtien tekniikkaosastollemme tekniseksi myyjäksi. Mikael on viimeksi ollut Jarvenkyla Oy:n palveluksessa ja hänelle on kertynyt monipuolista kokemusta ja osaamista etenkin kasteluasioissa avomaalle ja kasvihuoneissa. Hän tulee palvelemaan kokonaisvaltaisesti asiakkaitamme teknisissä ratkaisuissa ja erityisesti kastelujärjestelmien osalta. Mikael on koulutukseltaan hortonomi.

 

 

 

På svenska:

Johan Höysti har, fr.o.m. 1.9.2017, utnämnts tili ny verkställande direktör för Schetelig Oy.
Johan har tidigare fungerat som Scheteligs försäljningsdirektör, och efterträder Pasi Hakkarainen,
som fortsätter som Ansari Yhtymä Oy:s verkställande direktör samt SCH-Yhtiöt Oy:s verkställande direktör.

Peter Söderback har utnämnts till Schetelig Oy:s områdesdirektör, med ansvarsområden Närpes och
grönsakssektorn i hela landet. Peter har tidigare fungerat som Scheteligs försäljningschef gällande Yrkesodlingssektorn.

Anselmi Hakkarainen har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till försäljningschef för Yrkesodlingssektorn.
Vid sidan om denna utnämning har Anselmi även i fortsättningen ansvar för sina kundrelationer
i Yrkesodling-, Grönområde- och Hem&Trädgårdssektorn.

Sami Kajeniemi (f.d. Nieminen) har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till Schetelig Oy:s försäljningschef
för Grönområdessektorn. Sami har tidigare fungerat som försäljare för Scheteligs
grönområdes- och teknikprodukter. Vid sidan om denna utnämning har Sami även i fortsättningen
ansvar för sina kundrelationer i Grönområdesektorn.

Mikael Norrteir är fr.o.m. 2.10.2017 utnämnd som teknisk försäljare till vår teknikavdelning.
Mikael har arbetat hos Jarvenkyla Oy och har en mångsidig erfarenhet och kunskap speciellt gällande
bevattningslösningar till friland och växthus. Han kommer att betjäna våra kunder gällande tekniska lösningar
och speciellt gällande bevattningssystem. Mikael är utbildad hortonom.

 

 


Scheteligin YouTube-kanava