Hidasta lumihometta

6.5.2024

Tehokas tapa saada lumihome (Microdochium nivale) hallintaan, on keskittyä syksyn hoito-ohjelmaan viheriöillä. Ennaltaehkäisevä torjunta-aineiden käyttö on tietenkin tärkeää, mutta vain jos taustalla on oikeanlainen hoito-ohjelma.

ICL:n viime vuosina suorittama laaja riippumaton tutkimustyö on toistuvasti osoittanut, kuinka asianmukaisen ravinteiden, kosteuden hallinnan ja rautasulfaatin käyttö voi hidastaa lumihomeen kehitystä. Tämä on tärkeää, koska jos pystymme hidastamaan tautia, voimme myös vähentää sen laajamittaista leviämistä. Taudin hidastaminen myös tehostaa sienitautitorjunnan onnistumista sekä mahdollisesti vähentää käyttökertojen määrää.

Viimeisin tähän aiheeseen liittyvä koe tehtiin Irish Sports Turf Instituutissa syksyllä 2018. Kyseessä oli kylänurmikkavoittoinen (Poa Annua) viheriö. Kokeen aikana olosuhteet olivat viileät ja kosteat, joten ne olivat suotuisat lumihomeen kehittymiselle. Kokeessa oli satunnaiset lohkot neljällä toistolla ja säännöllinen arviointi taudin aktiivisuuden seuraamiseksi.

ICL logo

Kokeessa oli erilaisia hoi­to­suun­ni­tel­mia;

  1. Käsittelemättömät kontrollilohkot eivät saaneet lisähoitoja rutiininomaisten pintakäsittelyjen lisäksi (paras tapa edistää tautia).
  2. Niin sanotut ”positiiviset kontrollilohkot” saivat yhden hitaasti liukenevan rakeisen lannoitteen (Sierraform GT K-Step) sekä lisäksi kolme erillistä sienitaudintorjuntakäsittelyä suositellun 28 päivän välein.
  3. Ilman torjunta-ainekäsittelyä olevat lohkot saivat rakeisen lannoitteen (Sierraform GT K-Step), jota seurasi kuukausittainen nestemäinen lannoite Vitalnova Stressbuster sekoitettuna läpäisevän kostutusaineen H2Pro FlowSmart,kanssa. Lisäksi kolme levitystä kasteenpoistoainetta H2Pro DewSmart, loka-, marras- ja joulukuussa sekä satunnaisia ruiskutuksia nestemäistä rautaa Greenmaster Liquid Iron Effect, kun tautipaineen katsottiin olevan korkea.
Grafiikka osoittaa, että tautia pystyttiin vähentämään käsitellyissä lohkoissa huomattavasti ja tauti saatiin tehokkaasti hallintaan.
Käsittelemättömät kontrollilohkot (ilman lannoitusta ja kostutusaineita) kärsivät laajamittaisia lumihomevauriota (kkuva 1, otettu joulukuun lopussa, noin 20% tautia). Pinnat olivat erittäin huonossa kunnossa, niin visuaalisesti kuin pelillisesti. Lohkot jätettiin taudin armoille.
Käsittelemättömät kontrollilohkot (ilman lannoitusta ja kostutusaineita) kärsivät laajamittaisia lumihomevauriota (katso kuva 1, otettu joulukuun lopussa, noin 20% tautia). Pinnat olivat erittäin huonossa kunnossa, niin visuaalisesti kuin pelillisesti. Lohkot jätettiin taudin armoille.
Sienitautientorjunta-aineilla käsitellyt ”positiiviset kontrollilohkot” olivat lähes tautivapaita (alle 2% tautia). Tervettä nurmea hoidettiin hitaasti liukenevilla lannoitteilla sekä sienitautientorjunta-aineilla, joilla suojeltiin kasvia tartunnalta ja vähentämään sieni-itiöiden määrää taudin uusiutumisen estämiseksi. Laadukkaiden lannoitteiden sekä torjunta-aineiden ennaltaehkäisevä käyttö näkyi lohkoissa ja tulokset olivat loistavia! (kuva otettu joulukuun lopussa).
”ITM” (ilman sienitautitorjuntaa) lohkojen käyrät osoittivat, että nurmen terveyden ylläpitäminen asianmukaisilla ravinteilla, lehtien ja maaperän kosteuden hallinnalla sekä nestemäisen raudan oikea-aikaisella käytöllä onnistuttiin hidastamaan taudin kehitystä todella tehokkaasti. Näillä toimilla vaurioiden määrää voidaan monien mielestä pitää hyväksyttävinä (alle 3% tautia). Pinnoilla oli hyvä väri ja laatu sekä taudin aktiivisuus oli erittäin vähäistä (kuva otettu joulukuun lopussa).

Jos haluat pitää lumihometta tehokkaasti hallinnassa, on nurmea hoidettava kokonaisvaltaisesti. Kasvin terveys on elintärkeää ja silloin asianmukainen ravinteiden käyttö on syksyllä kaiken lähtökohta. Kun yhdistetään kosteudenhallinta ja sopivan raudan käyttö, voidaan taudin kehittymistä hidastaa merkittävästi. Torjunta-aineiden oikea käyttö on erittäin tehokasta ja ne tarjoavat erinomaisen taudinhallinnan vaikuttamalla aktiivisesti sieni-patogeeneihin.

Kun yhdistetään hyvä hoito-ohjelma ja oikeiden torjunta-aineiden käyttö, voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia myös pitkään vaikuttaneen tautipaineen aikana.

Voidaksesi saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen, sinun täytyy ensin hidastaa lumihometta.