Vårt verksamhetsområde

Schetelig Gruppen är ett mångsidigt företag inom trädgårdsbranschen, vars verksamhet är uppdelad i tre affärsområden: Professionell Odling, Landskapsarkitektur och
Hem & Trädgård

Bekanta dig med våra verk­sam­hets­om­rå­den