Kontaktuppgifter till ekonomiförvaltningen

Jarmo Westervik

Ekonomidirektör

044 070 9870

Jaana Kärki-Koponen

Redovisningschef

Marjo Ruhtinas-Aalto

Reskontraansvarig

Kontaktuppgifter till Reskontra reskontra@schetelig.com

Andra e-postadresser: etunimi.sukunimi@schetelig.com

Fak­tu­re­rings­upp­gif­ter

SCH-Företagens nät­fak­tu­re­rings­a­dress

003702020187
Nätfaktureringsadress: 003723327487
Operatör: Apix Messaging

Schetelig nät­fak­tu­re­rings­a­dress

003701137690
Nätfaktureringsadress: 003723327487
Operatör: Apix Messaging

Ansari nät­fak­tu­re­rings­a­dress

003701626013
Nätfaktureringsadress: 003723327487
Operatör: Apix Messaging