Marknadsföring

Nora Kauste

Marknadsföringschef

040 574 7873

Janina Issakainen

Marknadsföringsansvarig / Grafisk planerare

040 759 5946

Pirita Kejo

Marknadsföringsassistent / Grafisk planerare

040 721 5270

IT

Janne Saarme

IT-chef