Koncernen

Reijo Haka

Styrelseordförande

0500 574 351

Schetelig Oy

Johan Höysti

Verkställande direktör

0400 912 005

Anne Kauste

Utvecklingsdirektör

p. 0400 747 483

Jarmo Westervik

Ekonomidirektör

044 070 9870

Reeta Rouhiainen

Ledning för inköp

040 635 0645

Juha Haaramäki

Försäljningsdirektör

040 518 0600

Nora Kauste

Marknadsföringschef

040 574 7873

Peter Söderback

Regionchef

0400 749 494

Oy Ansari-Yhtymä

Anselmi Hakkarainen

Verkställande direktör

040 558 0772

Schetelig-logo

Pasi Hakkarainen

Ledande rådgivare

040 593 9727

Krista Kauste

Styrelseordförande

041 505 2471