Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki (1050/2018)
Laatimispäivä 18.01.2021

Käyttämällä verkkosivustomme palveluita hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän alla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin nimi
Schetelig-konsernin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Schetelig Oy
Y-tunnus: 0113769-0
Tiilitie 14, 01720 Vantaa          

Oy Ansari-Yhtymä
Y-tunnus: 0162601-3
Ansaritie 35, 54510 Uro

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Schetelig Oy
Paula Palmunen
Puhelin: 040-55 18 534
Sähköposti: paula.palmunen@schetelig.com

Oy Ansari-Yhtymä
Tuija Ruokolainen
Puhelin: 040-72 04 991
Sähköposti: tuija.ruokolainen@schetelig.com

Tietosuojavastaava
Schetelig-konserni
Talous- ja hallintopäällikkö Jarmo Westervik
Puhelin: 09-852 061
Sähköposti: jarmo.westervik@schetelig.com

Asiakasrekisterin tietosisältö

 • Yritystiedot
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja aikavyöhyke
  • Kieli
  • Puhelinnumero, faksi, sähköpostiosoite
 • Myynti-/ostotiedot

Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhde Schetelig-konserniin. Luonnollisten henkilöiden henkilötietoja emme kerää. Harjoitamme liiketoimintaa B-2-B, jolloin vastapuolena on oikeushenkilö, johon GDPR ei sovelleta.

Yritystietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseksi asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta. Schetelig-konsernilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia yritystietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten lainsäädännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.schetelig.com -palvelua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja ei myydä kenellekään, eikä niitä luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Schetelig-konsernin työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkastuspyynnöt yritystiedoista voi jättää Schetelig-konsernin asiakaspalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisiä tietoja korjattavaksi.

Muut yritystietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä yritystään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmisto tallentaa muun muassa tietoa siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet selaimestasi. Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöttä.

Scheteligin YouTube-kanava