Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§
Laatimispäivä 17.05.2018

Käyttämällä verkkosivustomme palveluita hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos päivitämme tietosuojaselostetta ja siihen tulee merkittäviä muutoksia, kerromme siitä kotisivullamme. Kulloinkin voimassa oleva versio löytyy kotisivuiltamme https://www.schetelig.com/tietosuojaseloste.
 
Rekisterin nimi
Schetelig-konsernin asiakasrekisteri
 
Rekisterinpitäjä
Schetelig Oy
Y-tunnus: 0113769-0
Tiilitie 14, 01720 Vantaa
 
Oy Ansari-Yhtymä
Y-tunnus: 0162601-3
Ansaritie 35, 54510 Uro
 
Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Schetelig Oy
Paula Palmunen
Puhelin: 040-55 18 534
 
Oy Ansari-Yhtymä
Tuija Ruokolainen
Puhelin: 040-72 04 991
 
Tietosuojavastaava
Schetelig-konserni
Jarmo Lahti
Puhelin: 09-852 061
 
Asiakasrekisterin tietosisältö
 • Yhteystiedot
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja aikavyöhyke
  • Kieli
  • Puhelinnumero, faksi, sähköpostiosoite
 • Myynti-/ostotiedot
Rekisterin pitämisen peruste
Asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseksi asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta. Schetelig-konsernilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.schetelig.com -palvelua.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti. Asiakastietoja ei myydä kenellekään, eikä niitä luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Schetelig-konsernin työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteröity. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntö esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä, henkilökohtaisesti konsernimme asiakaspalvelussa esittämällä henkilöllisyystodistus tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkastuspyynnöt voi jättää Schetelig-konsernin asiakaspalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan eteenpäin.
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisiä tietoja korjattavaksi.
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. 
 
Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.
 
Sivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmisto tallentaa muun muassa tietoa siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.
 
Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet selaimestasi. Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöttä.
Scheteligin YouTube-kanava